Deprecated: get_row_css_class is deprecated since version 4.2 (will be removed in 6.0) with no alternative available. in /home/nickpil2/nhahoabinh.vn/wp-includes/functions.php on line 4789


Deprecated: get_row_css_class is deprecated since version 4.2 (will be removed in 6.0) with no alternative available. in /home/nickpil2/nhahoabinh.vn/wp-includes/functions.php on line 4789

Midtown M5 - Căn hộ A[ ].18


Deprecated: get_row_css_class is deprecated since version 4.2 (will be removed in 6.0) with no alternative available. in /home/nickpil2/nhahoabinh.vn/wp-includes/functions.php on line 4789

Thông tin cơ bản của Midtown M5 - A[ ].18 | Nhà bán - Nhà cho thuê

Phân loại: Nhà bán – Nhà cho thuê

Giá thuê

 1.400$/ tháng

Giá chuyển nhượng

 9.570.000.000 vnđ

Diện tích

 142 m2

Số phòng

 02 phòng ngủ + 1 phòng làm việc nhỏ

Phòng tắm

 02 phòng

Hướng nhà

 Đông Nam

Hướng ban công

 Tây Bắc

Nội thất

 Đầy đủ

Bãi để ôtô

 Không


Xem thêm về tại đây: Nhà bán – Nhà cho thuê | Midtown M5 – A[ ].18 | Rent

Midtown M5 - Căn hộ A[ ].12


Deprecated: get_row_css_class is deprecated since version 4.2 (will be removed in 6.0) with no alternative available. in /home/nickpil2/nhahoabinh.vn/wp-includes/functions.php on line 4789

Midtown M5 - Căn hộ A[ ].12

Thông tin cơ bản của Midtown M5 - A[ ].12 | Nhà cho thuê

Phân loại: Nhà cho thuê

Giá thuê 1.700$/ tháng

Giá chuyển nhượng

chưa có

Diện tích

131 m2

Số phòng

03 phòng ngủ

Phòng tắm

02 phòng

Hướng nhà

Đông Nam

Hướng ban công

Tây bắc

Nội thất

Đầy đủ

Bãi để ôtô

Xem thêm về tại đây: Nhà cho thuê | Midtown M5 – Căn A[ ].12 | Rent / Sale


Deprecated: get_row_css_class is deprecated since version 4.2 (will be removed in 6.0) with no alternative available. in /home/nickpil2/nhahoabinh.vn/wp-includes/functions.php on line 4789

Deprecated: get_row_css_class is deprecated since version 4.2 (will be removed in 6.0) with no alternative available. in /home/nickpil2/nhahoabinh.vn/wp-includes/functions.php on line 4789

Midtown M5 - Căn hộ A[ ].10


Deprecated: get_row_css_class is deprecated since version 4.2 (will be removed in 6.0) with no alternative available. in /home/nickpil2/nhahoabinh.vn/wp-includes/functions.php on line 4789

Midtown M5 - Căn hộ A[ ].10

Thông tin cơ bản của Midtown M5 - Căn hộ A[ ].10 | Nhà bán - Nhà cho thuê

Phân loại: Nhà bán – Nhà cho thuê

Giá thuê

33 triệu/ tháng

Giá chuyển nhượng

10.000.000.000 vnđ

Diện tích

121 m2

Số phòng

03 phòng ngủ

Phòng tắm

02 phòng

Hướng nhà

Đông Nam

Hướng ban công Tây bắc
Nội thất

Đầy đủ

Bãi để ôtô

Tình trạng nhà

Đang cho thuê

Xem thêm về tại đây: Midtown M5 – Căn hộ A[ ].10 | Rent / Sale


Deprecated: get_row_css_class is deprecated since version 4.2 (will be removed in 6.0) with no alternative available. in /home/nickpil2/nhahoabinh.vn/wp-includes/functions.php on line 4789

Midtown M5 - Căn hộ A[ ].02


Deprecated: get_row_css_class is deprecated since version 4.2 (will be removed in 6.0) with no alternative available. in /home/nickpil2/nhahoabinh.vn/wp-includes/functions.php on line 4789

Midtown M5 - Căn hộ A[ ].02

Thông tin cơ bản của Midtown M5 - Căn hộ A[ ].02 | Nhà bán - Nhà cho thuê

Giá thuê

1.000$/ tháng

Giá chuyển nhượng

5.500.000.000 vnđ

Diện tích

89 m2

Số phòng

02 phòng ngủ

Phòng tắm

02 phòng

Hướng nhà

Tây bắc

Hướng ban công

Đông Nam    

Nội thất

Đầy đủ

Bãi để ôtô

Tình trạng nhà

Đang cho thuê

Xem thêm về tại đây: Nhà bán – Nhà cho thuê | Midtown M5 – Căn hộ A[ ].02 | Rent / Sale

Midtown M5 - Căn hộ A[ ].11


Deprecated: get_row_css_class is deprecated since version 4.2 (will be removed in 6.0) with no alternative available. in /home/nickpil2/nhahoabinh.vn/wp-includes/functions.php on line 4789

Midtown M5 - Căn hộ A[ ].11

Thông tin cơ bản của Midtown M5 - A[ ].11 | Nhà cho thuê

Phân loại: Nhà cho thuê

Giá thuê

1.700$/ tháng
Giá chuyển nhượng chưa có

Diện tích

135 m2

Số phòng

03 phòng ngủ

Phòng tắm

02 phòng

Hướng nhà

Đông Nam    

Hướng ban công

Tây bắc

Nội thất

Đầy đủ

Bãi để ôtô

Tình trạng nhà

Trống

Xem thêm về tại đây: Nhà bán – Nhà cho thuê | Midtown M5 – Căn hộ A[ ].11 | Rent / Sale


Deprecated: get_row_css_class is deprecated since version 4.2 (will be removed in 6.0) with no alternative available. in /home/nickpil2/nhahoabinh.vn/wp-includes/functions.php on line 4789

Midtown M5 - Căn hộ A[ ].10


Deprecated: get_row_css_class is deprecated since version 4.2 (will be removed in 6.0) with no alternative available. in /home/nickpil2/nhahoabinh.vn/wp-includes/functions.php on line 4789

Midtown M5 - B[ ].10

Thông tin cơ bản của Midtown M5 - B[ ].10 | Nhà bán - Nhà cho thuê

Phân loại: Nhà bán – Nhà cho thuê

Giá thuê

1.600$ – 1.800$/ tháng

Giá chuyển nhượng

9.120.000.000 vnđ

Diện tích

131 m2

Số phòng

03 phòng ngủ

Phòng tắm

02 phòng

Hướng nhà

Đông Nam

Hướng ban công

Tây bắc

Nội thất

Đầy đủ

Bãi để ôtô

Xem thêm về tại đây: Nhà bán – nhà cho thuê | Midtown M5 – Căn hộ B[ ].10 | Rent / Sale


Deprecated: get_row_css_class is deprecated since version 4.2 (will be removed in 6.0) with no alternative available. in /home/nickpil2/nhahoabinh.vn/wp-includes/functions.php on line 4789

Midtown M6 - Căn hộ A[ ].01


Deprecated: get_row_css_class is deprecated since version 4.2 (will be removed in 6.0) with no alternative available. in /home/nickpil2/nhahoabinh.vn/wp-includes/functions.php on line 4789

Midtown M6 - Căn hộ A[ ].01

Thông tin cơ bản của Midtown M6 - A[ ].01 | Nhà bán - Nhà cho thuê

Phân loại: Nhà bán – Nhà cho thuê

Giá thuê

2.200$/ tháng

Giá chuyển nhượng

10.351.500.000 vnđ

Diện tích

135 m2

Số phòng

03 phòng ngủ

Phòng tắm

02 phòng

Hướng nhà

Đông Nam    

Hướng ban công

Tây bắc

Nội thất

Đầy đủ

Bãi để ôtô

Tình trạng nhà

Trống

Xem thêm về tại đây: Nhà bán – nhà cho thuê | Midtown M6 – Căn hộ A[ ].01 | Rent / Sale


Deprecated: get_row_css_class is deprecated since version 4.2 (will be removed in 6.0) with no alternative available. in /home/nickpil2/nhahoabinh.vn/wp-includes/functions.php on line 4789

Midtown M6 - Căn hộ B[ ].01


Deprecated: get_row_css_class is deprecated since version 4.2 (will be removed in 6.0) with no alternative available. in /home/nickpil2/nhahoabinh.vn/wp-includes/functions.php on line 4789

Midtown M6 - Căn hộ B[ ].01

Thông tin cơ bản của Midtown M6 - B[ ].01 | Nhà bán

Phân loại: Nhà bán

Giá thuê

chưa có

Giá chuyển nhượng

6.200.000.000 vnđ

Diện tích

91 m2

Số phòng

02 phòng ngủ

Phòng tắm

02 phòng

Hướng nhà

Tây Bắc

Hướng ban công

Đông Nam, view nội khu

Nội thất

Đầy đủ

Bãi để ôtô

Có, tầng trệt

Tình trạng nhà

Trống, nhà mới

Xem thêm về tại đây: Nhà bán | Midtown M6 – Căn hộ B[ ].01 | Sale


Deprecated: get_row_css_class is deprecated since version 4.2 (will be removed in 6.0) with no alternative available. in /home/nickpil2/nhahoabinh.vn/wp-includes/functions.php on line 4789

Midtown M6 - Căn hộ A[ ].04


Deprecated: get_row_css_class is deprecated since version 4.2 (will be removed in 6.0) with no alternative available. in /home/nickpil2/nhahoabinh.vn/wp-includes/functions.php on line 4789

Deprecated: get_row_css_class is deprecated since version 4.2 (will be removed in 6.0) with no alternative available. in /home/nickpil2/nhahoabinh.vn/wp-includes/functions.php on line 4789

Midtown M6 - Căn hộ A[ ].04

Thông tin cơ bản của Midtown M6 - A[ ].04 | Nhà bán - Nhà cho thuê

Phân loại: Nhà bán – Nhà cho thuê

Giá thuê

1.600$/ tháng

Giá chuyển nhượng

9.200.000.000 vnđ

Diện tích

120.85m2

Số phòng

03 phòng ngủ

Phòng tắm

02 phòng

Hướng nhà

Đông Nam

Hướng ban công

Tây Bắc, view sông

Nội thất

Đầy đủ

Bãi để ôtô

Tình trạng nhà

Đang cho thuê

Xem thêm về tại đây:Nhà bán – Nhà cho thuê | Midtown M6 – Căn hộ A[ ].04 | Rent / Sale


Deprecated: get_row_css_class is deprecated since version 4.2 (will be removed in 6.0) with no alternative available. in /home/nickpil2/nhahoabinh.vn/wp-includes/functions.php on line 4789

Midtown M6 - Căn hộ A[ ].06


Deprecated: get_row_css_class is deprecated since version 4.2 (will be removed in 6.0) with no alternative available. in /home/nickpil2/nhahoabinh.vn/wp-includes/functions.php on line 4789

Midtown M6 - Căn hộ A[ ].06

Thông tin cơ bản của Midtown M6 - A[ ].06 | Nhà bán - Nhà cho thuê

Phân loại: Nhà bán – Nhà cho thuê

Giá thuê

1.200$/ tháng

Giá chuyển nhượng

7.725.000.000 vnđ

Diện tích

98 m2

Số phòng

02 phòng ngủ

Phòng tắm

02 phòng

Hướng nhà

Tây Bắc

Hướng ban công

Đông Nam, view nội khu

Nội thất

Đầy đủ

Bãi để ôtô

Tình trạng nhà

Trống

Xem thêm về tại đây: Nhà bán – Nhà cho thuê | Midtown M6 – Căn hộ A[ ].06 | Rent / Sale


Deprecated: get_row_css_class is deprecated since version 4.2 (will be removed in 6.0) with no alternative available. in /home/nickpil2/nhahoabinh.vn/wp-includes/functions.php on line 4789

Midtown M6 - Căn hộ A[ ].07


Deprecated: get_row_css_class is deprecated since version 4.2 (will be removed in 6.0) with no alternative available. in /home/nickpil2/nhahoabinh.vn/wp-includes/functions.php on line 4789

Midtown M6 - Căn hộ A[ ].07

Thông tin cơ bản của Midtown M6 - A[ ].07 | Nhà bán

Phân loại: Nhà bán

Giá thuê

 chưa có

Giá chuyển nhượng

6.200.000.000 vnđ

Diện tích

91 m2

Số phòng

02 phòng ngủ

Phòng tắm

02 phòng

Hướng nhà

Tây Bắc

Hướng ban công

Đông Nam, view nội khu

Nội thất

Đầy đủ

Bãi để ôtô

Có, tầng trệt

Tình trạng nhà

Trống, nhà mới

Xem thêm về tại đây: Nhà bán | Midtown M6 – Căn hộ A[ ].07 | Sale

Midtown M7 - Căn hộ A[ ].02


Deprecated: get_row_css_class is deprecated since version 4.2 (will be removed in 6.0) with no alternative available. in /home/nickpil2/nhahoabinh.vn/wp-includes/functions.php on line 4789

Midtown M7 - Căn hộ A[ ].02

Thông tin cơ bản của Midtown M5 - A[ ].02 | Nhà bán

Phân loại: Nhà bán

Giá thuê

 chưa có

Giá chuyển nhượng

6.350.000.000 vnđ

Diện tích

98 m2

Số phòng

02 phòng ngủ

Phòng tắm

02 phòng

Hướng nhà

Tây Bắc

Hướng ban công

Đông Nam, view nội khu

Nội thất

Cơ bản PMH

Bãi để ôtô

Tình trạng nhà

Trống, nhà mới

Xem thêm về tại đây: Nhà bán | Midtown M7 – Căn hộ A[ ].12 | Sale

Midtown M7 - Căn hộ A[ ].07


Deprecated: get_row_css_class is deprecated since version 4.2 (will be removed in 6.0) with no alternative available. in /home/nickpil2/nhahoabinh.vn/wp-includes/functions.php on line 4789

Midtown M7 - Căn hộ A[ ].07

Thông tin cơ bản của Midtown M5 - A[ ].07 | Nhà bán

Phân loại: Nhà bán

Giá thuê

chưa có

Giá chuyển nhượng

5.182.000.000 vnđ

Diện tích

82 m2

Số phòng

02 phòng ngủ

Phòng tắm

02 phòng

Hướng nhà

Đông Nam

Hướng ban công

Tây Bắc, view công viên nội khu

Nội thất

Cơ bản PMH

Bãi để ôtô

Tình trạng nhà

Trống, nhà mới

Xem thêm về tại đây: Nhà bán | Midtown M7 – Căn hộ A[ ].07 | Sale

Scenic Valley 2 - Căn hộ A[ ].05


Deprecated: get_row_css_class is deprecated since version 4.2 (will be removed in 6.0) with no alternative available. in /home/nickpil2/nhahoabinh.vn/wp-includes/functions.php on line 4789

Scenic Valley 2 - Căn hộ A[ ].05

Thông tin cơ bản của Scenic Valley - A[ ].05 | Nhà cho thuê

Phân loại: Nhà cho thuê

Giá thuê

900$/ tháng

Giá chuyển nhượng

Chưa có

Diện tích

77m2

Số phòng

02 phòng ngủ

Phòng tắm

02 phòng

Hướng nhà

Tây Bắc

Hướng ban công

Đông Nam , view Nguyễn Văn Linh

Nội thất

Đầy đủ

Bãi để ôtô

Tình trạng nhà

Nhà trống

Xem thêm về tại đây: Nhà cho thuê | Scenic Valley 2 – Căn hộ A[ ].05 | Rent

Scenic Valley 2 - Căn hộ B[ ].05


Deprecated: get_row_css_class is deprecated since version 4.2 (will be removed in 6.0) with no alternative available. in /home/nickpil2/nhahoabinh.vn/wp-includes/functions.php on line 4789

Scenic Valley 2 - Căn hộ B[ ].05

Thông tin cơ bản của Scenic Valley - B[ ].05 | Nhà bán - Nhà cho thuê

Phân loại: Nhà bán – Nhà cho thuê

Giá thuê

16,5 triệu/ tháng

Giá chuyển nhượng

4.326.000.000 vnđ

Diện tích

77m2

Số phòng

02 phòng ngủ

Phòng tắm

02 phòng

Hướng nhà

Tây Bắc

Hướng ban công

Đông Nam , view Nguyễn Văn Linh

Nội thất

Đầy đủ

Bãi để ôtô

Tình trạng nhà

Đang cho thuê hết tháng 12/2021

Xem thêm về tại đây: Nhà bán – Nhà cho thuê | Scenic Valley 2 – Căn hộ B[ ].05 | Rent / Sale

Scenic Valley 2 - Căn hộ A[ ].03


Deprecated: get_row_css_class is deprecated since version 4.2 (will be removed in 6.0) with no alternative available. in /home/nickpil2/nhahoabinh.vn/wp-includes/functions.php on line 4789

Scenic Valley 2 - Căn hộ A[ ].03

Thông tin cơ bản của Scenic Valley 2 – Căn hộ A[ ].03 | Nhà bán - Nhà cho thuê

Phân loại: Nhà bán – Nhà cho thuê

Giá thuê

1.000$/ tháng

Giá chuyển nhượng

5.900.000.000 vnđ

Diện tích

87m2

Số phòng

02 phòng ngủ

Phòng tắm

02 phòng

Hướng nhà

Tây Bắc

Hướng ban công

Đông Nam , view Nguyễn Văn Linh

Nội thất

Đầy đủ

Bãi để ôtô

Tình trạng nhà

Hết tháng 5/2021

Xem thêm về tại đây: Nhà bán – Nhà cho thuê | Scenic Valley 2 – Căn hộ A[ ].03 | Rent / Sale

Scenic Valley 2 - Căn hộ B[ ].03


Deprecated: get_row_css_class is deprecated since version 4.2 (will be removed in 6.0) with no alternative available. in /home/nickpil2/nhahoabinh.vn/wp-includes/functions.php on line 4789

Scenic Valley 2 - Căn hộ B[ ].03

Thông tin cơ bản của Scenic Valley 2 - Căn hộ B[ ].03 | Nhà cho thuê

Phân loại: Nhà cho thuê

Giá thuê

800$/ tháng

Giá chuyển nhượng

Chưa có

Diện tích

80m2

Số phòng

02 phòng ngủ

Phòng tắm

02 phòng

Hướng nhà

Đông Nam

Hướng ban công

Tây Bắc, view nội khu Scenic Valley 1

Nội thất

Đầy đủ

Bãi để ôtô

Tình trạng nhà

Nhà trống

Xem thêm về tại đây: Nhà cho thuê | Scenic Valley 2 – Căn hộ B[ ].03 | Rent

Scenic Valley 2 - Căn hộ C[ ].03


Deprecated: get_row_css_class is deprecated since version 4.2 (will be removed in 6.0) with no alternative available. in /home/nickpil2/nhahoabinh.vn/wp-includes/functions.php on line 4789

Scenic Valley 2 - Căn hộ C[ ].03

Thông tin cơ bản của Scenic Valley 2 - Căn hộ C[ ].03 | Nhà cho thuê

Phân loại: Nhà thuê

Giá thuê

900$/ tháng

Giá chuyển nhượng

Chưa có

Diện tích

80m2

Số phòng

02 phòng ngủ

Phòng tắm

02 phòng

Hướng nhà

Đông Nam

Hướng ban công

Tây Bắc, view nội khu Scenic Valley 1

Nội thất

Đầy đủ

Bãi để ôtô

Tình trạng nhà

Nhà trống

Xem thêm về tại đây: Nhà cho thuê | Scenic Valley 2 – Căn hộ C[ ].03 | Rent

Scenic Valley 2 - Căn hộ A[ ].06


Deprecated: get_row_css_class is deprecated since version 4.2 (will be removed in 6.0) with no alternative available. in /home/nickpil2/nhahoabinh.vn/wp-includes/functions.php on line 4789

Scenic Valley 2 - Căn hộ A[ ].06

Thông tin cơ bản của Scenic Valeey 2 - A[ ].06 | Nhà bán - Nhà cho thuê

Phân loại: Nhà bán – Nhà cho thuê

Giá thuê

1.300$/ tháng

Giá chuyển nhượng

5.800.000.000 vnđ

Diện tích

118m2

Số phòng

02 phòng ngủ + 01 phòng làm việc

Phòng tắm

02 phòng

Hướng nhà

Đông Nam

Hướng ban công

Tây Bắc, view nội khu Scenic Valley 1

Nội thất

Đầy đủ

Bãi để ôtô

Tình trạng nhà

Đang ở

Xem thêm về tại đây: Nhà bán – Nhà cho thuê | Scenic Valley 2 – Căn hộ A[ ].06 | Rent / Sale

Scenic Valley 2 - Căn hộ A[ ].04


Deprecated: get_row_css_class is deprecated since version 4.2 (will be removed in 6.0) with no alternative available. in /home/nickpil2/nhahoabinh.vn/wp-includes/functions.php on line 4789

Scenic Valley 2 - Căn hộ A[ ].04

Thông tin cơ bản của Scenic Valley 2 - Căn hộ A[ ].04 | Nhà cho thuê

Phân loại: Nhà cho thuê

Giá thuê

750$/ tháng

Giá chuyển nhượng

Chưa có

Diện tích

77m2

Số phòng

02 phòng ngủ

Phòng tắm

02 phòng

Hướng nhà

Đông Nam

Hướng ban công

Tây Bắc, view nội khu Scenic Valley 1

Nội thất

Đầy đủ

Bãi để ôtô

Không

Tình trạng nhà

Nhà trống

Xem thêm về tại đây: Nhà cho thuê | Scenic Valley 2 – Căn hộ A[ ].04 | Rent

Scenic Valley 2 - Căn hộ D[ ].03


Deprecated: get_row_css_class is deprecated since version 4.2 (will be removed in 6.0) with no alternative available. in /home/nickpil2/nhahoabinh.vn/wp-includes/functions.php on line 4789

Scenic Valley 2 - Căn hộ D[ ].03

Thông tin cơ bản của Scenic Valley 2 - Căn hộ D[ ].03 | Nhà bán

Phân loại: Nhà bán

Giá thuê

Chưa có

Giá chuyển nhượng

4.223.000.000 vnđ

Diện tích

80m2

Số phòng

02 phòng ngủ

Phòng tắm

02 phòng

Hướng nhà

Đông Nam

Hướng ban công

Tây Bắc, view nội khu Scenic Valley 1

Nội thất

Đầy đủ

Bãi để ôtô

Tình trạng nhà

Nhà trống

Xem thêm về tại đây:Nhà bán | Scenic Valley 2 – Căn hộ D[ ].03 | Sale

Scenic Valley 2 - Căn hộ A[ ].02


Deprecated: get_row_css_class is deprecated since version 4.2 (will be removed in 6.0) with no alternative available. in /home/nickpil2/nhahoabinh.vn/wp-includes/functions.php on line 4789

Scenic Valley 2 - Căn hộ A[ ].02

Thông tin cơ bản của Scenic Valley 2 - A[ ].02 | Nhà bán

Phân loại: Nhà bán

Giá thuê

Chưa có

Giá chuyển nhượng

4.400.000.000 vnđ

Diện tích

73m2

Số phòng

02 phòng ngủ

Phòng tắm

02 phòng

Hướng nhà

Nam

Hướng ban công

Bắc

Nội thất

Đầy đủ

Bãi để ôtô

Tình trạng nhà

Đang cho thuê

Xem thêm về tại đây: Nhà bán | Scenic Valley 2 – Căn hộ A[ ].02 | Sale

Scenic Valley 2 - Căn hộ A[ ].01


Deprecated: get_row_css_class is deprecated since version 4.2 (will be removed in 6.0) with no alternative available. in /home/nickpil2/nhahoabinh.vn/wp-includes/functions.php on line 4789

Scenic Valley 2 - Căn hộ A[ ].01

Thông tin cơ bản của Scenic Valley 2 - Căn hộ A[ ].01 | Nhà bán - Nhà cho thuê

Phân loại: Nhà bán – Nhà cho thuê

Giá thuê

800$/ tháng

Giá chuyển nhượng

5.300.000.000 vnđ

Diện tích

105m2

Số phòng

Shop house

Phòng tắm

02 phòng

Hướng nhà

Tây Bắc

Hướng ban công

Đông Nam, view Nguyễn Văn Linh

Nội thất

Cơ bản

Bãi để ôtô

Tình trạng nhà

Đang cho thuê

Xem thêm về tại đây: Nhà bán – Nhà cho thuê | Scenic Valley 2 – Căn hộ A[ ].01 | Rent / Sale

Scenic Valley 2 - Căn hộ C[ ].05


Deprecated: get_row_css_class is deprecated since version 4.2 (will be removed in 6.0) with no alternative available. in /home/nickpil2/nhahoabinh.vn/wp-includes/functions.php on line 4789

Scenic Valley 2 - Căn hộ C[ ].05

Thông tin cơ bản của Scenic Valley 2 - Căn hộ C[ ].05 | Nhà bán - Nhà cho thuê

Phân loại: Nhà bán – Nhà cho thuê

Giá thuê

1.300$/ tháng

Giá chuyển nhượng

5.400.000.000 vnđ

Diện tích

97m2

Số phòng

03 phòng ngủ

Phòng tắm

02 phòng

Hướng nhà

Bắc

Hướng ban công

Nam, view hồ bơi, đường Nguyễn Văn Linh

Nội thất

Đầy đủ

Bãi để ôtô

Tình trạng nhà

Nhà trống

Xem thêm về tại đây: Nhà bán – Nhà cho thuê | Scenic Valley 2 – Căn hộ C[ ].05 | Rent / Sale

Scenic Valley 2 - Căn hộ B[ ].04


Deprecated: get_row_css_class is deprecated since version 4.2 (will be removed in 6.0) with no alternative available. in /home/nickpil2/nhahoabinh.vn/wp-includes/functions.php on line 4789

Scenic Valley 2 - Căn hộ B[ ].04

Thông tin cơ bản của Scenic Valley 2 - Căn hộ B[ ].04 | Nhà bán - Nhà cho thuê

Phân loại: Nhà bán – Nhà cho thuê

Giá thuê

1.000$/ tháng

Giá chuyển nhượng

4.750.000.000 vnđ

Diện tích

97m2

Số phòng

02 phòng ngủ

Phòng tắm

02 phòng

Hướng nhà

Tây

Hướng ban công

Đông

Nội thất

Cơ bản

Bãi để ôtô

Tình trạng nhà

Nhà trống

Xem thêm về tại đây: Nhà bán – Nhà cho thuê | Scenic Valley 2 – Căn hộ B[ ].04 | Rent / Sale

River Park - Căn hộ [ ]A.03


Deprecated: get_row_css_class is deprecated since version 4.2 (will be removed in 6.0) with no alternative available. in /home/nickpil2/nhahoabinh.vn/wp-includes/functions.php on line 4789

River Park - Căn hộ [ ]A.03

Thông tin cơ bản của River Park - [ ]A.03 | Nhà bán - Nhà cho thuê

Phân loại: Nhà bán – Nhà cho thuê

Giá thuê

2.800$/ tháng

Giá chuyển nhượng

10.815.000.000 vnđ

Diện tích

122.14m2

Số phòng

03 phòng ngủ

Phòng tắm

02 phòng

Hướng nhà

Bắc

Hướng ban công

Nam, Đông, view sông

Nội thất

Đầy đủ

Bãi để ôtô

Tình trạng nhà

Hạn thuê 08/07/2021

Xem thêm về tại đây: Nhà bán – Nhà cho thuê | River Park – Căn hộ [ ]A.03 | Rent / Sale

Urban Hill - Căn hộ A[ ].04


Deprecated: get_row_css_class is deprecated since version 4.2 (will be removed in 6.0) with no alternative available. in /home/nickpil2/nhahoabinh.vn/wp-includes/functions.php on line 4789

Urban Hill - Căn hộ A[ ].04

Thông tin cơ bản của Urban Hill - Căn hộ A[ ].04 | Nhà bán - Nhà cho thuê

Phân loại: Nhà bán – Nhà cho thuê

Giá thuê

880$

Giá chuyển nhượng

5.500.000.000 vnđ, thương lượng

Diện tích

76.75 m2

Số phòng

02 phòng ngủ

Phòng tắm

02 phòng

Hướng nhà

Tây

Hướng ban công

Bắc, view Nguyễn Văn Linh

Nội thất

Đầy đủ

Bãi để ôtô

Không

Tình trạng nhà

Đang cho thuê , nhà mới

Xem thêm về tại đây: Nhà bán – Nhà cho thuê | Urban Hill – Căn hộ A[ ].04 | Rent / Sale

Urban Hill - Căn hộ A[ ].02


Deprecated: get_row_css_class is deprecated since version 4.2 (will be removed in 6.0) with no alternative available. in /home/nickpil2/nhahoabinh.vn/wp-includes/functions.php on line 4789

Urban Hill - Căn hộ A[ ].02

Thông tin cơ bản của Urban Hill - A[ ].02 | Nhà bán - Nhà cho thuê

Phân loại: Nhà bán – Nhà cho thuê

Giá thuê

1.700$

Giá chuyển nhượng

9.180.000.000 vnđ

Diện tích

107.99 m2

Số phòng

03 phòng ngủ

Phòng tắm

02 phòng

Hướng nhà

Bắc

Hướng ban công

Nam

Nội thất

Đầy đủ

Bãi để ôtô

Tình trạng nhà

Đang cho thuê , nhà mới

Xem thêm tại đây: Nhà bán – Nhà cho thuê | Urban Hill – Căn hộ A[ ].02 | Rent / Sale

Midtown M5 - B[ ].12


Deprecated: get_row_css_class is deprecated since version 4.2 (will be removed in 6.0) with no alternative available. in /home/nickpil2/nhahoabinh.vn/wp-includes/functions.php on line 4789

Midtown M5 - B[ ].12

Thông tin cơ bản của Midtown M5 - A[ ].12 | Nhà bán

Phân loại: Nhà Bán

Giá thuê

Chưa có

Giá chuyển nhượng

8.549.000.000 vnđ

Diện tích

130.06 m2

Số phòng

03 phòng ngủ + 01 phòng kho

Phòng tắm

03 phòng

Hướng nhà

Tây bắc

Hướng ban công

Đông Nam

Nội thất

Cơ bản PMH

Bãi để ôtô

Xem thêm tại đây: Nhà bán | Midtown M5 – Căn hộ B[ ].12 | Sale

Urban Hill - Căn hộ A[ ].03


Deprecated: get_row_css_class is deprecated since version 4.2 (will be removed in 6.0) with no alternative available. in /home/nickpil2/nhahoabinh.vn/wp-includes/functions.php on line 4789

Thông tin cơ bản của Urban Hill - A[ ].03 | Nhà bán - Nhà cho thuê

Hover Box Element

Phân loại: Nhà bán – Nhà cho thuê

Giá thuê

1.500$

Giá chuyển nhượng

8.755.000.000 vnđ

Diện tích

109.09 m2

Số phòng

03 phòng ngủ

Phòng tắm

02 phòng

Hướng nhà

Bắc

Hướng ban công

Nam

Nội thất

Đầy đủ

Bãi để ôtô

Tình trạng nhà

Đang cho thuê, nhà mới

Xem thêm tại đây: Nhà bán – Nhà cho thuê | Urban Hill – Căn hộ A[ ].03 | Rent / Sale